Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Ples absoloventů 2018

Zveme Vás na 25. ples absoloventů SŠŘ Kunice. Pozvánku najdete zde.

Najde se speciální pedagog na pozici ředitele?

Bližší informace k současné situaci najdete zde.

Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele SŠŘ Kunice

Středočeský kraj vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem: Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace, se sídlem K Učilišti 18, Všešímy, 251 64  Kunice Podrobnosti najdete zde.

Den otevřených dveří 2017

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 22.11.2017 od 15,00 do 18,00 hod.Podrobnosti naleznete zde.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat dne 22.11.2017 v 16:30.Pozvánku naleznete zde.

INZERÁT

Střední škola řemesel Kunice přijme:  

- zástupce ředitelky 

Požadavky:plná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedag. pracovnících 

v platném znění, praxe učitele na škole zřízené podle §16 odst.9 ŠZ, znalost

školské legislativy, řídící schopnosti, komunikativnost.                           Nástup : ihned

- ekonoma/ekonomku školy.

PRAVIDLA - jak se ne/chovat na sociálních sítích

Téma sociálních sítí, rizik a nebezpečí z jejich užívání plynoucích, je v poslední době hojně diskutováno v celém společenském spektru. Z tohoto důvodu Střední škola řemesel Kunice vytvořila  v rámci minimálního preventivního programu se žáky komiks, kde virtuální přítelkyně Digi radí našim žákům v otázkách správného a bezpečného chování na spociálních sítích. Komiks ke stažení zde.

Akce školy

Program "Řemesla"

Střední škola řemesel Kunice realizuje ve školním roce 2017/18 program "Řemesla" pro žáky Mateřských škol.

Programy EVVO

Střední škola řemesel Kunice realizuje již několik let celou škálu aktivit s ekologickou tématikou. Více o těchto aktivitách naleznate v sekci EVVO.

Soutěž

Střední škola řemesel Kunice pořádá ve školním roce 2017/18 již 5. ročník kuchařské soutěže pro žáky oborů vzdělání kategorie "E" s názvem ZLATÁ VAŘEČKA.

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 66 54 83

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice@ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv@kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.