Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Charakteristika školy

Střední škola řemesel Kunice je střední škola zřízená podle § 16 odst.9 Školského zákona a je určena pro vzdělávání mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami - mentální postižení, závažné vývojové poruchy učení a chování, souběžné postižení více vadami, autismus, příp. pro žáky se vzdělávacími problémy a žáky pocházejícími z kulturně a jazykově odlišného prostředí.

Škola poskytuje komplexní vzdělávání - zabezpečuje teoretické a praktické vyučování, i výchovu mimo vyučování.

Díky dlouholeté tradici a specializaci vzdělávací nabídky má škola nadregionální charakter.
Žákům ze vzdálenějších míst škola tedy nabízí ubytování na internátě.
Cílem vzdělávání v SŠŘ Kunice  je, aby obsah přípravy žáků tvořil celek vědomostí, znalostí a praktických dovedností s ohledem na jejich soukromý a občanský život a na speciální požadavky jednotlivých oborů vzdělání.
 
Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 665 483

       323 640 082

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.