Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Cukrář, Cukrářské práce

Název školního vzdělávacího programu:    

  • Cukrář, Cukrářské práce

Kod a název oboru vzdělání:                        

  •  29-51-E/01 Potravinářská výroba

Se zaměřením pro:                                       

  • Cukrářská výroba

Stupeň vzdělání:                                           

  • Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:                                  

  •  3leté denní

 
Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělání Potravinářská výroba, školního vzdělávacího programu Cukrářské práce je připraven pro vykonávání jednoduchých činností při výrobě cukrářských výrobků, jemného a trvanlivého pečiva. Na základě dosaženého vzdělání se uplatní v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých potravinářských provozech jako dělník cukrářské případně pekařské výroby a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a pekařských výrobků.
        Typickými činnostmi, které absolvent vykonává za přísného dodržování hygienických předpisů, jsou příprava, vážení a úprava základních druhů surovin používaných při výrobě širokého sortimentu cukrářských výrobků, včetně přípravy polotovarů pro cukrářskou výrobu, vlastní výroba těst a příprava hmot, náplní a polev, tvarování jednodušších druhů cukrářských výrobků, jednoduché zdobení a modelování výrobků.

Pracoviště odborného výcviku

  • vlastní odborné dílny
  • Benešovská pekárna a cukrárna BENEA s.r.o.

Profil absolventa ke stažení zde

Učební plán ke stažení zde

Žáci oboru vzdělání Cukrářské práce pobírají v průběhu svého studia stipendium poskytované Středočeským krajem. Podrodnější informace pro uchazeče o vzdělání ve Střední škole řemesel Kunice naleznete zde.

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 665 483

       323 640 082

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.