Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání kategorie E,

tzn. pro žáky , kteří budou vzděláváni ve třídě se speciálními vzdělávacími potřebami

  • školní prospěch
  • lékařské stanovisko
  • souhlas zákonného zástupce nebo zletilého žáka se zařazením do formy  speciálního   vzdělávání  z důvodu zdravotního postižení ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
  • doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) včetně navržení míry podpůrných opatření tzn. opodstatněnost zařazení žáka do speciálního vzdělávání v souladu s § 9 odst. 1 vyhl.č. 73/2005 Sb.   v platném zněníposouzení zájmu žáka o obor vzdělání

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání kategorie E,

tzn. pro žáky, kteří budou vzděláváni v běžné  třídě

  •  školní prospěch
  • lékařské stanovisko
  •   posouzení zájmu žáka o obor vzdělání             

Bližší informace o studiu na SŠŘ Kunice lze získat při osobním jednání od pondělí do pátku (8,00 – 14,30 hod.) po  předchozím  telefonickém  sjednání  termínu  návštěvy s výchovnou poradkyní pí Šubrtovou.

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 66 54 83

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice@ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv@kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.