Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Kuchař, Kuchařské práce

Název školního vzdělávacího programu:    

  • Kuchař, Kuchařské práce

Kod a název oboru vzdělání:                        

  •  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Stupeň vzdělání:                                           

  • Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:                                  

  •  3leté denní

 
Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby, školního vzdělávacího programu Kuchařské práce je připraven pro výkon činností v provozovnách veřejného stravování a na úseku účelového stravování, výroby a odbytu. Absolvent ovládá základní způsoby ošetřování surovin a potravin pro výrobu jídel a nápojů. Zhotovuje běžné pokrmy teplé i studené kuchyně, připravuje jednoduché moučníky, při expedici pokrmy esteticky upravuje a uplatňuje zásady hygieny práce. Absolvent ovládá základní pravidla jednoduché obsluhy. Uplatní se při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování jako pomocný kuchař nebo kuchař.

Pracoviště odborného výcviku

  • školní jídelna

Profil absolventa ke stažení zde

Učební plán ke stažení zde

Podrodnější informace pro uchazeče o vzdělání ve Střední škole řemesel Kunice naleznete zde.

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 665 483

       323 640 082

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.