Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Květinář - florista, Květinářské a floristické práce

Název školního vzdělávacího programu:    

  • Květinář - florista, Květinářské a floristické práce

Kod a název oboru vzdělání:                        

  •  41-52-E/01 Zahradnické práce

Stupeň vzdělání:                                           

  • Střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia:                                  

  •  3leté denní

 
Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent oboru vzdělání Zahradnické práce, školního vzdělávacího programu Květinářské a floristické práce, je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností ve vazačských provozovnách a květinových síních, uplatní se především při pomocných pracích v zahradnictvích a okrasných školkách při pěstování květin a sadovnických výpěstků, v technických službách měst, při údržbě a zakládání zeleně.

Absolvent zhotovuje tematicky zaměřené vazby – vánoční, velikonoční, svatební, smuteční (pohřební a dušičková), dárková a jiná příležitostná vazba. Dále vykonává jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav.

Příklady možných pracovních pozic: květinář, vazač-aranžér (florista).

Pracoviště odborného výcviku

    • vlastní odborné dílny
    • Ekoflor, zahradnictví Říčany

Profil absolventa ke stažení zde

Učební plán ke stažení zde

Žáci oboru vzdělání Květinářské a floristické práce pobírají v průběhu svého studia stipendium poskytované Středočeským krajem. Podrodnější informace pro uchazeče o vzdělání ve Střední škole řemesel Kunice naleznete zde.

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 665 483

       323 640 082

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.