Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Odborný výcvik

Praktická část vzdělávání je naplňována předmětem Odborný výcvik, při kterém si žáci ověřují a upevňují teoretické znalosti z odborných předmětu a získávají praktické dovednosti potřebné pro výkon svého budoucího povolání. Odborný výcvik je vyučován 3 dny v týdnu, jeho  rozsah činí u žáků prvních ročníků 18 hodin týdně a u žáků druhých a třetích  ročníků 21 hodin týdně. Odborný výcvik je realizován  ve vlastních dílnách a také na externích pracovištích sociálních partnerů školy.

 

 

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 665 483

       323 640 082

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.