Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Organizace vzdělávání

Výuka je tvořena teoretickou částí se všeobecnými a odbornými předměty a praktickou částí s předmětem Odborný výcvik. S ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků je výuka organizována tak, že v týdnu je vždy zastoupena výuka teoretická i praktická. Teoretická výuka probíhá 2 dny v týdnu a praktická výuka 3 dny v týdnu. Rozsah teoretické výuky činí 14 hodin týdně u žáků 1. ročníků a 12 hodin týdně u žáků 2. a 3. ročníků, rozsah praktické výuky – odborného výcviku činí u žáků 1. ročníků 18 hodin týdně a u žáků 2. a 3. ročníků 21 hodin týdně.
Vzdělávání žáků ubytovaných na internátě doplňuje v odpoledních hodinách výchova mimo vyučování.
 
Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 66 54 83

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.