Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Poslání školy

  • všestranné rozvíjení osobnosti jedince se speciálními vzdělávacími potřebami
  • poskytování středního odborného vzdělání žákům vycházejícím především ze základních škol praktických, eventuelně základních škol speciálních, případně žákům integrovaným do běžných základních škol, u nichž byly pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem diagnostikovány speciálně vzdělávací potřeby, jejichž rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání
  • výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvíjení jejich klíčových kompetencí
  • předávání odborných kompetencí potřebných pro výkon budoucího povolání
  • respektování odlišností každého jedince a uplatňování k němu nesmírně citlivého a individuálního přístupu
  • rozvíjení vnější komunikace s cílem začleňování žáků do života společnosti i světa práce
Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 665 483

       323 640 082

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.