Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Schválené počty žáků

Schválené maximální počty tříd a žáků přijímaných do prvních ročníků oborů vzdělání pro školní rok 2017/2018.  

Kód oboru Název RVP Název ŠVP Délka studia Schválený počet tříd Schválený počet žáků

29-51-E/01

Potravinářská výroba

Cukrář

3 1 14

41-52-E/01

Zahradnické práce

Květinář - florista

3 1 14

65-51-E/01

Stravovací a ubytovací služby

Kuchař

3 1 14

66-51-E/01

prodavačské práce

Prodavač

3 1 14

75-41-E/01

pečovatelské služby

Pečovatel   

3 1 14

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání kategorie E,

 

tzn. pro žáky , kteří budou vzděláváni ve třídě se speciálními vzdělávacími potřebami

  • školní prospěch
  • lékařské stanovisko
  • souhlas zákonného zástupce nebo zletilého žáka se zařazením do formy  speciálního   vzdělávání  z důvodu zdravotního postižení ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
  • doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum) včetně navržení míry podpůrných opatření tzn. opodstatněnost zařazení žáka do speciálního vzdělávání v souladu s § 9 odst. 1 vyhl.č. 73/2005 Sb.   v platném zněníposouzení zájmu žáka o obor vzdělání

 

Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání kategorie E,

 

tzn. pro žáky, kteří budou vzděláváni v běžné  třídě

  •  školní prospěch
  • lékařské stanovisko
  •   posouzení zájmu žáka o obor vzdělání             

Bližší informace o studiu na SŠŘ Kunice lze získat při osobním jednání od pondělí do pátku (8,00 – 14,30 hod.) po  předchozím  telefonickém  sjednání  termínu  návštěvy s výchovnou poradkyní pí Šubrtovou.

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 66 54 83

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice@ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv@kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.