Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Školská rada

V souladu se školským zákonem je při Střední škole řemesel Kunice zřízena školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníků školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Složení školské rady:

  • zástupce zřizovatele - paní Pěkná Ivana
  • zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků - paní Mgr. Klechová Lenka
  • zástupce pedagogických pracovníků - paní Bc. Lacinová Martina

 

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 665 483

       323 640 082

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.