Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Sociální partneři

Současně se zajišťováním výchovně vzdělávacího procesu klade Střední škola řemesel Kunice důraz na rozvíjení vnější komunikace školy s veřejností a na inkluzi absolventů jednotlivých oborů vzdělání do života společnosti a světa práce.

Pro úspěšný rozvoj osobnosti žáků spolupracuje škola v prvé řadě s rodiči žáků. Tato spolupráce předpokládá otevřenost, důvěru, respekt a diskrétnost.

Za účelem osvojování a upevňování odborných kompetencí spolupracuje škola přímo s níže uvedenými odbornými firmami, kde probíhá odborný výcvik žáků již v průběhu vzdělávání:

 • Benešovská pekárna a cukrárna BENEA s.r.o.
 • Zahradnictví Ekoflor Říčany
 • ALKOM - IPC spol. s.r.o.
 • Domov Pod Kavčí skálou
 • Domov pro seniory Pyšely
 • Společnost BILLA spol. s.r.o.

S ohledem na speciální potřeby žáků škola dále spolupracuje s:

 • Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
 • Odbory sociálních věcí a zdravotnictví příslušných městských úřadů, oddělení péče o děti /sociální pracovník, kurátor/
 • Centrum primární prevence Semiramis Nymburk
 • K-centrum Benešov
 • Úřady práce
 • Obecní úřad Kunice
 • Zřizovatel /Středočeský kraj/
Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 665 483

       323 640 082

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.