Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Teoretické vyučování

Teoretické vyučování je tvořeno všeobecně vzděláváními a odbornými předměty zaměřenými dle jednotlivých oborů vzdělání. Teoretická výuka probíhá 2 dny v týdnu,  rozsah teoretické výuky činí 14 hodin týdně u žáků prvních  ročníků a 12 hodin týdně u žáků druhých a třetích  ročníků. Bližší informace o jednotlivých oborech vzdělání naleznete zde.

 

 

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 665 483

       323 640 082

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.