Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Výchova mimo vyučování

Střední škola řemesel Kunice nabízí svým žákům ubytování na internátě, pro tyto žáky je vzdělávání obohaceno o výchovu mimo vyučování, jejímž cílem je rozvíjení a upevňování kompetencí, potřebných pro úspěšný a plnohodnotný profesní i soukromý život. Výchova mimo vyučování se též zaměřuje na utváření osobnosti žáků v duchu zdravého životního stylu, na jejich společenské, kulturní a sportovní vyžití. Výše měsíčního poplatku za ubytování činí 650,- Kč. Stravné při plné penzi činí 80,- Kč/den.Do činnosti výchovy mimo vyučování patří např.: 

  • zájmové kroužky
  • výchovné besedy a přednášky
  • příprava na vyučování
  • relaxace, zážitkové hry, muzikoterapie
  • hry a soutěže

Výchova mimo vyučování je realizována v souladu se školním vzdělávacím programem internátu  SŠŘ Kunice " S CHUTÍ DO ŽIVOTA".  Kompletní ŠVP internátu ke stažení zde

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 665 483

       323 640 082

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.