Školská rada

Zástupce zřizovatele

paní Pěkná Ivana

Zástupce zákonných zástupců

paní Mgr. Klechová Lenka

Zástupce pedagogických pracovníků

paní Bc. Lacinová Martina

Pro zaměstnance

Vzdělávací nabídka

Střední škola řemesel Kunice byla založena v roce 1969.

V současné době je SŠŘ Kunice krajská střední škola určená zejména pro mládež se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ke studiu jsou přijímáni především absolventi základních škol praktických, základních škol speciálních či základních škol, u kterých je pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálním pedagogickým centrem diagnostikován důvod pro vzdělávání v učebním oboru kategorie E - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktuální vzdělávací nabídku SŠŘ Kunice najdete zde.

Absolventi jednotlivých oborů vzdělání jsou připravováni tak, aby se u nich posílily předpoklady pro rozvoj osobnosti. V rámci jejich přípravy na práci, v podmínkách rychle se měnící společnosti a z této skutečnosti vyplývající potřeby životní adaptability, je posílena orientace na komunikativní dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení a výkonnost a řešit problémové situace. Důraz je kladen i na výchovu k životu v harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, na posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi.

Podrobnější informace pro uchazeče o vzdělání ve Střední škole řemesel Kunice naleznete zde.

 

Rychlý kontakt

Střední škola řemesel Kunice,

příspěvková organizace se sídlem

K Učilišti 18, Všešímy

251 64  Kunice


tel.: 323 66 54 83

IČO: 00 410 233

email: ssrkunice(@)ssrkunice.cz

e-Podatelna: ssnpv(@)kr-s.cz

ID datové schránky: iyyybpp

Doplňková činnost

Střední škola řemesel Kunice realizuje v souladu se zřizovací listinou a na základě živnostenských listů doplňkovou činnost (zejména ubytování a stravování). Více informací lze nalézt zde.